எதிர்வரும் 14ம் திகதிக்குள் இலங்கைக்கருகில் கடும் புயல் உருவாகும் அபாயம்.

எதிர்வரும் 14ம் திகதிக்குள் இலங்கைக்கருகில் கடும் புயல் உருவாகும் அபாயம்.உள்ளது.

Loading...
153Shares

Advertisement

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*