நீர் வேண்டி போராட தமிழர்கள் ஒன்றினைவோம்!

“எனக்கேன் இந்த வீண் வேலை”

Loading...

என தட்டிக்களித்து ஒதுங்கி விட்டால்.

ஒதுக்கப்படுவது நாம் மட்டும் அல்ல எம் சமுகமும் தான்.

“இது எனக்கே உரிய கடமை”

என நான் என் மக்களுக்கு துணையாக

நிற்கப்போகிறேன்.

#நீங்கள்?

25Shares

Advertisement

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*