நீர் வேண்டி போராட தமிழர்கள் ஒன்றினைவோம்!

“எனக்கேன் இந்த வீண் வேலை”

என தட்டிக்களித்து ஒதுங்கி விட்டால்.

ஒதுக்கப்படுவது நாம் மட்டும் அல்ல எம் சமுகமும் தான்.

“இது எனக்கே உரிய கடமை”

என நான் என் மக்களுக்கு துணையாக

நிற்கப்போகிறேன்.

#நீங்கள்?

25Shares

Advertisement

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*