புதிய செய்திகள்

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மர்ம தீவு? துலங்கும் உண்மைகள்…

“மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அதிவிசால நிலப்பரப்பை கொண்ட எழில் மிகு வாவி சூழ்ந்த மாந்தீவில் உள்ளடங்கியிருக்கும் மர்மம்தான் என்னவோ”? மட்டக்களப்பு போதன வைத்தியசாலையின் ஒரு பிரிவாகிய தொழு நோயாளர்களுக்கான சிகிச்சையளிக்கப்படும் வைத்தியசாலையே இந்த மாந்தீவில் மறைந்திருக்கும் மர்மமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. தொழு நோய் என்பது தொற்று நோயாகவும், அதை கட்டுப்படுத்த […]