புதிய செய்திகள்

தற்போது மேற்குலகில் பிரபல்யம் பெற்று வரும் முருங்கை!

முருங்கை மற்றும் அதன் காய் தற்போது மேற்குலகில் பிரபல்யம் பெற்று வருகிறது, முருங்கை மரமே ஒரு அற்புதமான மரம் என்றும், அதன் காய், இலை போன்றவை பல அற்புதமான சத்துக்களை கொண்ட ஒரு உப உணவாகவும், பல்வேறு நோய்களை தீர்க்கும் குணாதிசயம் கொண்டவை என்றும் வெள்ளையர்கள் தமது ஆய்வில் […]