சிறப்பு கோப்புக்கள்

முன்னாள் அமைச்சர் தியாகராசா மகேஸவரன் அவர்களிற்கும் தறபோதைய பிரதி அமைச்சர் காதர் மஸ்தான் அவர்களிற்குமிடையேயான ஒத்த ஒவ்வாத இயல்புகள் ஒருபார்வை.

நேற்று மூத்த ஊடகவியலாளர் ஒருவர் இருவரும் வணிக பின்னணியைக் கொண்ட அரசியல் வாதிகள் என குறிப்பிட்டிருந்தார்.மகேஸ்வரன் ஈபிடிபி யினரோடு கொண்டிருந்த வணிக பின்னணி கொண்ட பிரச்சினைகளின் அடிப்படையில் அரசியலுக்கு வந்தவர்.பெரும்பான்மையின ஐக்கிய தேசியக்கட்சியுடன் இணைந்துசெயற்பட்டாலும் தனது இனம் சார்ந்த உணர்வுகளை உணர்த்த உணர அவ்வப்போது பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொண்டார்.தமிழ்த் […]