கிழக்கு மாகாணம்

60 இலட்சம் பெறுமதியான வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கல்

கிராமிய பொருளாதார அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலமும்¸ தேசிய நல்லிணக்க அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலமும் தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு வாழ்வாதார உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு பிரதேச செயலக கேட்போர் கூடத்தில் புதன்கிழமை மாலை இடம்பெற்றது. கோறளைப்பற்று மத்தி பிரதேச செயலாளர் எஸ்.எச்.முஸம்மில் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் ஓட்டமாவடி பிரதேச […]