புதிய செய்திகள்

இலங்கையில் இப்படி ஒரு முஸ்லிம் கோடீஸ்வரா? பார்த்தால் வியந்திடுவீர்கள்…

முஸ்லிம் கடைகளில் வாங்கும் ஆடை அணிகள், உணவுகள், கொத்து ரொட்டி, தேநீர், சைக்கிள் ஆசன மேலுறைகள் போன்றவற்றிலெல்லாம், மலடாக்கும் மருந்துகள், உள்ளதாக புழுகு மூடைகளைக் கட்டவிழ்க்கப் போய் சிங்கள -முஸ்லிம் உறவைச் சிதைத்து இன மோதலுக்குத்தான் வழிவகுக்கப் பட்டுள்ளது. இந்தப் பின்னணியில் எழுந்த கர்ப்பத்தடை மாத்திரை சமாசாரம் நாட்டையே […]