அந்தரங்கம்

சிறந்த செக்ஸ் வேண்டுமா? அப்ப இந்த 3 விஷயத்தை நிறுத்துங்க!

செக்ஸ் வாழ்வில் சிறந்த இன்பம் வேண்டும் என்றால் முதலில் நீங்கள் நிறுத்த வேண்டிய 3 விஷங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளூங்கள். அதிகமாக சுய இன்பம் காண்பது செக்ஸ் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் என ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இதற்கு அதிகமாக சுய இன்பம் காணும்போது நரம்பணுக்கடத்தி டோப்பமைனை அதிகம் வெளியிடும். இதனால் […]