இந்த நூற்றாண்டிலும் கிளி பளைபகுதியில் ஆடு, மாடு, கோழி­களை வளர்க்க அனு­ம­தி­யில்லாத ஓர் அடிமை கிராமம்!!

பளை–முல்­லைப்­பூங்கா குடி­யேற்­றக் கிரா­மத்­தில் கோழி மற்­றும் கால்­ந­டை­களை வளர்ப்­ப­துக்கு அனு­மதி மறுக்­கப்பட்­டுள்­ள­து. இதனால் மக்­கள் தமக்­கான வாழ்­வா­தா­ரத்தை ஈட்­டிக் கொள்ள முடி­யா­மல் திண்­டாடி வரு­கின்­ற­னர். அத்­து­டன் குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­கள் மீது பல்­வேறு கெடு­பி­டி­கள் பிர­யோ­கிக்­கப்­ப­டு­கின்றன என்று சுட்­டிக்­காட்­டப்­பட்­டுள்­ளது.

Loading...

கிளி­நொச்சி மாவட்­டத்­தின் பளை–பச்­சி­லைப்­பள்ளி பிர­தேச செய­லா­ளர் பிரி­வுக்கு உட்­பட்­டது முகா­வில் கிரா­மம். இந்­தக் கிரா­மத்­தின் மல்­வில் என்ற பகு­தி­ யில் 2013ஆம் ஆண்டு தனி­யார் ஒரு­வ­ரி­னால் முல்­லைப்­பூங்கா என்ற பெய­ ரில் சிறிய கிரா­மம் ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது.

இங்கு, மிக­வும் வறு­மைக்கு கோட்­டுக்கு உட்­பட்ட குடும்­பங்­கள் மற்­றும் பெண் தலை­மைத்­து­வக் குடும்­பங்­க­ ளுக்கு வீடு­கள் அமைத்­துக் கொடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. கிளி­நொச்சி, யாழ்ப்­பா­ணம் போன்ற பகு­தி­க­ளில் இருந்­து­வந்த சுமார் 60 குடும்­பங்­கள் வரை இங்கு குடி­ய­மர்த்­தப்­பட்­டன.

இது­தொ­டர்­பாக கிராம மக்­கள் தரப்­பில் தெரி­விக்­கப்­பட்­ட­தா­வது:

இங்கு சில­ருக்கு குடி­யி­ருப்பு பகு­தி­யி­லேயே வேலை­கள் வழங்­கப்­பட்­டன. பலர் வெளி­யி­டங்­க­ளில் சென்­றும் வேலை செய்து வரு­கின்­ற­னர்.

எனி­னும், இங்­குள்ள மக்­கள் வாழ்­வா­தார உத­வி­கள்­மூ­லம் கிடைக்­கும் கோழி, ஆடு, மாடு போன்­ற­வற்­றைப் பெற்று வளர்ப்­ப­துக்கு முடி­யாத நிலை­யில் இருக்­கின்றனர். அவ்­வாறு வளர்ப்­ப­துக்கு அனு­மதி மறுக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இத­னால் குறிப்­பாக பெண்­களை தலை­மைத்­து­வ­மாக கொண்­டுள்ள குடும்­பங்­கள் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. அவர்­க­ளுக்கு இது­போன்ற வாழ்­வா­தா­ரம் முக்­கி­ய­ மா­ன­தாக காணப்­ப­டு­கின்­றது. இருப்­பி­னும் இவற்றை வளர்ப்­ப­துக்கு குறித்த நிர்­வா­கம் அனு­மதி வழங்­க­வில்லை. எமக்கு அனு­மதி வழங்­கு­வ­துக்கு உரி­ய­வர்­கள் நட­வ­டிக்கை எடுக்­க­வேண்­டும் என பாதிக்­கப்­பட்ட பெண் தலை­மைத்­துவ குடும்­பங்­கள் கோரிக்கை விடு­கின்­றன.

அதே­நே­ரம், இரவு 6 மணிக்கு பின்­னர் வாயில்­க­தவு பூட்­டப்­பட்டு விடும். வெளி­யில் செல்­ப­வர்­கள் உள்ளே வரு­வது பெரும் சிர­ம­மாக இருக்­கின்­றது. இங்கு இர­வு­ நே­ரக் காவ­லாளி இல்லை. இத­னால் இர­வு­ நே­ரங்­க­ளில் அவ­ச­ர­மாக ஒரு­வரை மருத்­து­வ­ம­னைக்கு கொண்­டு­ செல்­வ­தா­யின் பெரும் சிர­மப்­பட்டு – கால­தா­ம­தத்­துக்­குப் பின்­னரே கொண்­டு ­செல்ல வேண்­டி­யுள்­ளது. காணி­க­ளுக்­கான உறு­திப்­பத்­தி­ரங்­க­ளும் வழங்­கப்­ப­ட­வில்லை. எனவே, இது­தொ­டர்­பாக சம்­பந்­தப்­பட்­ட­வர்­கள் நட­வ­டிக்கை எடுக்­க­வேண்­டும்–என்­ற­னர்

0Shares

Advertisement

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*