கண்டிப்பாக இதை படியுங்கள் ,பிடித்தால் பகிருங்கள் –

458
பொது அறிவுப்போட்டி 2018Sltnews

தமிழக வரலாற்றில் இராஜ இராஜ சோழரின் காலம் பொற்காலமாகக் கருதப்படுகிறது. இவர் பிறந்த நாள் ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரம். நாடே தமது மன்னரின் பிறந்த நாளை வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடிக் கொண்டிருந்தது. ஊர்வலமும், நாடகங்களும், கூத்தும், பாட்டும் என்று விமரிசையாக சதய விழா என்ற பெயரில் எல்லோரும் வியக்கும் வண்ணம் ஊர் மக்கள் பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனாலும் இவை அனைத்திலும் கலந்து கொள்ளாமல், கடமையே கண்ணாகத் தஞ்சைப் பெரிய கோவின் தலைமைச் சிற்பி கோயில் சிலைகளைச் செதுக்குவதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருக்கிறார். அவருக்கு வெற்றிலை மடித்துக் கொடுக்கும் சிறுவன் ஆவலைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் ஊர்வலத்தைப் பார்ப்பதற்கு ஓடிப் போய்விடுகிறான். சிற்பி அதைக்கூடக் கவனிக்காமல் தன்து செயல் ஈடுபட்டிருக்கிறார். அந்த நேரத்தில் அவருக்கு இராஜ இராஜ சோழனே வந்து வெற்றிலை மடித்து கொடுத்ததோடில்லாமல் அந்தச் சிற்பிக்கு எச்சிலை படிக்கத்தைச் சுமந்து நின்றார். வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த சிற்பி திடீரென்று நிமிர்ந்து பார்த்து அரசரே வெற்றிலைப் படிக்கத்தைச் சுமந்து நிற்பதைப் பார்த்துப் பதறிப்போய் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறார். சோழன் அவரை ஆறுதல்படுத்தித் தான் தனது கடமையைத்தான் செய்ததாக வேலையில் ஈடுபட்டிருப்பவருக்குச் சேவை செய்வதுதான் தனது முதல் கடமை என்று விளக்குகிறார்.

அபய குலசேகரர், அழகிய சோழர், ரணமுக பீமர், ரவிகுல மாணிக்கம், ராஜ சர்வக்ஞர், சோழேந்திர சிம்மர், உய்யக்கொண்டர், கேரளந்தகர், சண்ட பராக்கிரமர், சிங்களந்தகர், நித்த வினோதர், நிகரில்லா சோழர், பண்டித சோழர், பெரிய பெருமாள், மும்முடிச் சோழர், மூர்த்திவிக்கிரமாபரணர், ஜன நாதர். ஜயம் கொண்ட சோழர், கீர்த்தி பராக்கிரமர், சோழ நாராயணார், சிவபாதசேகிரர், ராஜ கேசரி வர்மர். என்று உலகமே போற்றி வழங்கிய பல பட்டங்களைச் சுமந்து நின்ற மன்னன் எச்சிலைப் படிக்கத்தை சுமந்து நின்றார்.

தலைமை என்பது ஒரு பதவியோ, பட்டமோ அல்ல பொறுப்பு என்பது உணரவேண்டும். தலைவர்கள் குழுவிற்காக உருவானவர்கள்

Priyamatha pious