Breaking News

மகனின் வரவுக்காய் காத்திருக்கும் தந்தை.

அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் உணவொறுப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் இராசதுரை திருவருள் என்ற அரசியல் கைதியின் தந்தை மகனின் விடுதலைக்காக வீதியில் …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares