அங்கஜனிடம் விவசாயம்! காதர் மஸ்தான் வசம் இந்து சமயம்….

புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இரண்டு பேரும், பிரதியமைச்சர்கள் ஆறு பேரும் அரச தலைவர் மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் இன்று சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டனர்.

இது தொடர்பான நிகழ்வு அரச தலைவர் மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையில் அரச தலைவர் செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.

இராஜாங்க அமைச்சர்களாக ரஞ்சித் அலுவிகார( சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ மத விவகார அலுவல்கள்), லகீ ஜயவர்தன( மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், தோட்ட உட்கட்டமைப்பு சமுதாய அபிவிருத்தி ) ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிரதி அமைச்சர்களாக அஜித் மன்னப்பெரும(சுற்றாடல்), அங்கஜன் இராமநாதன்(விவசாயத்துறை), காதர் மஸ்தான்( மீள் குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து மத விவகார அலுவல்கள்), எட்வட் குணசேகர(உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் வடமேல் அபிவிருத்தி),நளின் பண்டார( அரச நிர்வாகம், முகாமைத்துவ மற்றும் சட்ட ஒழுங்கு) ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

38Shares

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*