வலிகாமம் வடக்கில் வீடுகளை மாற்றிய இராணுவத்தினர்! வியப்பில் மக்கள்…

வலிகாமம் வடக்கில் இராணுவத்தினரின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து பளைவீமன்காமம் ஜே/ 236 கிராம சேவையாளர் பிரிவில் 36 ஏக்கர் காணிகள் நேற்று விடுவிக்கப்பட்டன.

அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் தங்கள் காணிகள், வீடுகளை பார்வையிட்டு வருகின்றனர்.

விடுவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் வீடுகள் சில இராணுவத்தினர் பயன்படுத்தியுள்ள நிலையில் 17 வீடுகள் நல்ல நிலையில் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில் உள்ளது.

அத்துடன் இரு வீடுகளில் அறைகளை உடைத்து அலுவலக அறையாக கூட்டி வித்தியாசமான வடிவில் அமைத்து பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

மேலும் வீடுகளுக்கு வெள்ளை வர்ணம் பூசப்பட்டுள்ளதுடன், பூங்கன்றுகளும் நாட்டியுள்ளனர்.

48Shares

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*